FITNESS


Først opretter du dine personlige oplysninger:
  1. Opret din profil ved hjælp af TILMELD-knappen herunder.
  2. Så får du en mail med dit kodeord.
  3. Derefter vælger du en af de to muligheder - enten betaler du pr. måned, eller også betaler du pr. år
            
Derefter vælger du om du betaler pr. måned eller pr. år
  1. Klik på VÆLG
  2. Indtast din mail/mobil og dit kodeord.
  3. Hav dit Dankort klar - så du kan indtaste kortoplysningerne.
  4. Så hæves betalingen fra dit kreditkort i nat.
  5. Fremtidige betalinger hæves automatisk på kreditkortet - hver måned eller hvert år - indtil du selv melder dig ud.
            
Vil du rette dine oplysninger - eller måske melde dig ud..?
Så brug dit medlemslogin herunder!
Det giver dig adgang til at rette dine personlige oplysninger - eller sætte det flueben, der gør at du melder dig ud.
Vilkår for abonnementsaftale i Faldsled Svanninge SG&I

Køb og betaling af abonnementsaftaler
 
Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Faldsled Svanninge SG&I er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
 
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Faldsled Svanninge SG&I må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned, kvartal eller år), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Faldsled Svanninge SG&I er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.
 
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 
Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Faldsled Svanninge SG&I eller kunden. Opsigelse kan ske med 2 dages varsel til udgangen af en abonnementsperiode.
Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.
 
Abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Faldsled Svanninge SG&I ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 
Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Kundekonto
 
Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.
For at kunden kan tilvælge tillægsydelser, skal kundens konto ved Faldsled Svanninge SG&I have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.
Kunden indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra Faldsled Svanninge SG&I trækker købssummen for kundens valgte tillægsydelser.
På hjemmesiden kan kunden tilmelde sig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra kundens betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. Ved tilmelding til automatisk indsættelse af beløb, godkender kunden, at Faldsled Svanninge SG&I er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
Kunden kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på kr. 50, som dækker Faldsled Svanninge SG&I omkostninger ved transaktionen.
For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
 
Faldsled Svanninge SG&I har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Faldsled Svanninge SG&I indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse. 
De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.
Ved handel gennem webshoppen på www.skalbjerg-bk.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Faldsled Svanninge SG&I, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Faldsled Svanninge SG&I som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.
En registreret kan til enhver tid over for Faldsled Svanninge SG&I gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.
 
Faldsledsvanninge SG&I, Lykkevej 7, Faldsled, 5642 Millinge mail: flemminglunde@stofanet.dk | | | Svanninge Hallen, Kirkegyden 29, 5642 Millinge